هتل ساحل طلایی قشم

09025342900
987635342868
فارسی English
 

اتاق های قابل ارائه ما

اتاق دو تخته

icon

اطلاعات اتاق :

اتاق دبل شامل یک تخت دبل و یا دو تخت سینگل ،سرویس بهداشتی فرنگی و یا ایرانی و حمام  می باشد و ظرفیت این اتاق دو نفر تعریف شده است.

تعداد اتاق ها : 1
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 2
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 1
وضعیت : موجود است

اتاق سه تخته

icon

اطلاعات اتاق : اتاق سه تخته شامل سه تخت جدا از هم  می باشد( تخت سینگل )،سرویس بهداشتی فرنگی و یا ایرانی،حمام و ظرفیت این واحد 3 نفر تعریف شده است.

تعداد اتاق ها : 1
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 3
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 1
وضعیت : موجود است

اتاق جهار تخته

icon

این اتاق با ظرفیت جهار نفر تعریف شده است

تعداد اتاق ها : 1
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 4
وضعیت : موجود است

اتاق دو تخته VIP

icon

این اتاق با ظرفیت 2 نفر تعریف شده است .

دارای یک تخت دبل و سرویس بهداشتی فرنگی می باشد

تعداد اتاق ها : 2
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 2
وضعیت : موجود است

سوئیت دوبلکس کوچک

icon

اطلاعات اتاق :سوئیت دوبلکس کوچک شامل دو تخت جدا از هم و  یک تخت دبل می باشد،سرویس بهداشتی فرنگی و یا ایرانی،حمام و ظرفیت این واحد 3 نفر تعریف شده است.

تعداد اتاق ها : 2
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 4
وضعیت : موجود است

اتاق سه تخته VIP

icon

این اتاق با ظرفیت 3 نفر تعریف شده است

تعداد اتاق ها : 2
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 3
وضعیت : موجود است

سوئیت یک خوابه ( پنج تخته )

icon

امکانات اتاق : سوئیت پنج تخته شامل سه تخت سینگل و یک تخت دبل می باشد ،سرویس بهداشتی فرنگی و یا ایرانی و حمام  می باشد و ظرفیت این اتاق پنج نفر تعریف شده است.

تعداد اتاق ها : 1
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 5
وضعیت : موجود است

اتاق چهار تخته VIP

icon

این اتاق با ظرفیت چهار نفر تعریف شده است

تعداد اتاق ها : 2
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 4
وضعیت : موجود است

سوئیت دوبلکس بزرگ ( شش تخته )

icon

اطلاعات اتاق : سوئیت دوبلکس بزرگ ( شش تخته ) شامل چهارتخت جدا از هم و  یک تخت دبل  می باشد،سرویس بهداشتی فرنگی و یا ایرانی،حمام و ظرفیت این واحد 3 نفر تعریف شده است.

تعداد اتاق ها : 2
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 6
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 2
وضعیت : موجود است